Tuyển dụng 13 việc làm Giám Sát Bán Hàng tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Giám Sát QC Ngành Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Giám Sát QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Bình Dương] QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
7. Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
9. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
10. Chuyên Viên Giám Sát Tuyển Dụng (Senior Recruitment Executive / Recruitment Supervisor) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
11. Commercial Finance Supervisor Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
12. MT Account Supervisor Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
13. Giám Sát Bộ Phận Hoàn Thành Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat