Tuyển dụng 13 việc làm Sales Admin tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Admin Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
2. Hỗ Trợ Kinh Doanh (Admin Sale) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
4. Hỗ Trợ Kinh Doanh (Admin Sale) Công ty Cổ Phần Công nghệ Đánh bóng Kim loại LEKAR GROUP (Miền Bắc)
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Trợ Lý Kinh Doanh Tiếng Trung Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Dương] Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Ecco
9. Quản Trị Viên Tập Sự (Admin Trainee) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
10. Sale Admin Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
11. Nhân Viên Sale Admin Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Thuận An, Bình Dương] Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Tiếng Trung] Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 19 triệu VNĐ
Chat