Tìm việc Luật/pháp Chế trong tháng 01/2020 (143 việc làm)

Công ty TNHH My Second Home
3. Chuyên Viên Thanh Tra Nội Bộ Công ty TNHH My Second Home
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
4. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
N&V Bridge Group
5. Nhân Viên Pháp Chế N&V Bridge Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
6. Nhân Viên Điều Tra An Ninh Khu Vực Phía Bắc Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
7. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân
8. Chuyên Viên Pháp Chế Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thái Tân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
9. Chuyên Viên Pháp Chế Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
10. Nhân Viên Kiểm Soát (Premium Control) Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
11. Trưởng Phòng Pháp Lý Và Kiểm Soát Nội Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
12. Chuyên Viên Pháp Lý CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
13. Nhân Viên Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
14. Trưởng Bộ Phận Quy Trình CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bbtc
15. Chuyên Viên Pháp Lý Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bbtc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
16. Trợ Lý Pháp Chế (Legal Assistant Manager) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đồng Tiến
17. Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Công ty TNHH Đồng Tiến
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ ISOFH
18. Chuyên Viên Pháp Chế Công ty CP Công nghệ ISOFH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
19. Chuyên Viên Actuary Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRẦN NGUYỄN
20. Nhân Viên Phòng Tư Vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRẦN NGUYỄN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Chat