TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 156 việc làm trưởng phòng pháp chế trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 156 việc làm trưởng phòng pháp chế trong tháng 04/2019
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
1. Trưởng Phòng Pháp Chế - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình

Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá rủi ro tuân thủ và đưa ra ý kiến pháp lý, đề xuất giải pháp tuân thủ. Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin pháp luật và các yêu cầu, quy định của - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2. Phó Phòng Pháp Chế - Xây dựng Hòa Bình

Thực hiện cập nhật, phổ biến các văn bản pháp quy liên quan. Chủ trì xây dựng một số quy chế theo phân quyền và cố vấn pháp luật xây dựng hệ thống, văn bản pháp lý, nội quy, quy chế công ty. Thự ... - [xem chi tiết]

Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
3. Trưởng Phòng Pháp Chế - Genuine Partner

Chịu trách nhiệm tham gia tư vấn về mặt pháp lý và soạn thảo các hợp đồng, hồ sơ, văn bản giữa Tổng Công ty hoặc các đơn vị trực thuộc với khách hàng theo yêu cầu của các Phòng, ban chức năng;Soạn ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
4. Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án - Nam Long

Lập kế hoạch thực hiện các công tác pháp lý dự án theo phân công, chỉ đạo. Theo dõi và thu thập hồ sơ pháp lý dự án giai đoạn đầu tư, qui hoạch, thiết kế trước xây dựng Lập, trình duyệt và cùng triển ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú - Invest
5. Trưởng Ban Pháp Chế - Văn Phú - Invest

Tham mưu và thực hiện các công tác pháp chế trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty. Chủ trì và/hoặc phối hợp tham gia soạn thảo, đàm phán, hiệu chỉnh, kiểm tra nội dung các văn bản, hợp đ ... - [xem chi tiết]

Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
6. Trưởng Phòng Pháp Chế - VinGroup

Lập Danh sách các Hướng dẫn thực hiện thủ tục pháp lý (kèm Mẫu hồ sơ) cần có, thẩm định nội dung các Hướng dẫn này để có sẵn Bộ mẫu chuẩn cho Bộ phận thực hiện.Thẩm định, ký nháy Hồ sơ Đăng ký Kin ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
7. Phó Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ Phụ Trách Mảng Pháp Chế - VCBS

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật đối với các công việc được phân công phụ trách hoặc các công việc được giao thực hiện, bao gồm và không giới hạn bởi: Trực tiế ... - [xem chi tiết]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast
8. Trưởng Phòng Pháp Chế - Vinfast

1. Đảm bảo rằng mọi hoạt động của doanh nghiệp, bất kể nội bộ hay bên ngoài, trong quá trình hoạt động của công ty phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành, Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty và l ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
9. Trưởng Phòng Pháp Chế - First Alliances

1. Chức năng tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp lý: Tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị trong toàn công ty về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh và cá ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH MTV One Health
10. Trưởng Phòng Pháp Lý - Pháp Chế - One Health

Chịu trách nhiệm soạn thảo các Hợp đồng, Văn bản, Tài liệu của công ty.Kiểm tra tính pháp lý các Hợp đồng, Văn bản, Tài liệu của Công ty đảm bảo không sai sót, tuân thủ Pháp luật và các quy định c ... - [xem chi tiết]

Chat