Tuyển dụng 7 việc làm Giúp Việc trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 7 việc làm Giúp Việc trong tháng 06/2019
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
1. Trợ Lí Gia Đình - Giúp Việc Theo Ca Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
2. Giúp Việc Theo Giờ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần VinHomes
3. Nhân Viên Tạp Vụ (Housekeeping) Công ty cổ phần VinHomes
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
4. Giúp Việc Gia Đình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
5. Giúp Việc Theo Giờ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH LETMECARE
6. Giúp Việc Theo Giờ CÔNG TY TNHH LETMECARE
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
7. Bảo Mẫu Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat