Sel de Mer Hotel & Suites

Sel de Mer Hotel & Suites

Khách sạn
The story of little salt from the sea: silent but persistent, hidden yet everywhere, day by day, nurture, cultivate and add on the taste of life

Thông tin liên hệ

  • 81 Hoang Duc Luong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Danang City
  • http://seldemerhotelandsuites.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 71 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo