Tuyển dụng 53 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
4. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Hàng Xuất Trái Cây) Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HCM] Nhân Viên Chứng Từ Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
6. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Chuyên Làm Co Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
7. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Savihomes
8. Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà / Chung Cư Công Ty TNHH Một Thành Viên Savihomes
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
9. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
10. Quản Lý Thiết Kế Ban Tư Vấn Quản Lý Dự Án CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
13. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Vận Tải Biển VINA
14. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Vận Tải Biển VINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
16. Nhân Viên Chứng Từ Xuất - Nhập Cước VTQT Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PADO
17. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu CÔNG TY TNHH PADO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH KGL Việt Nam
18. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Document Staff) Công ty TNHH KGL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AWS VIỆT NAM
19. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất CÔNG TY TNHH AWS VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
20. Nhân Viên Chứng Từ Dịch Vụ Hải Quan - Hàng Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat