Tuyển dụng 4 việc làm Nhân Viên Tổng Vụ tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019

Trường Mầm non Little Hands Montessori
1. Kế Toán – Tổng Vụ Trường Học Trường Mầm non Little Hands Montessori
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
3. Nhân Viên Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON
4. Nhân Viên Hành Chính - Tổng Vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat