Tuyển dụng 20 việc làm Nhân Viên Chứng Từ tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Nhân Viên Chứng Từ Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
5. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Chuyên Làm Co Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Life
6. Nhân Viên Viết Hồ Sơ Môi Trường Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Life
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
7. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Thạnh] Nhân Viên Chứng Từ XNK Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
9. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (Hàng Xuất Trái Cây) Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
12. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Vận Tải Biển VINA
13. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Vận Tải Biển VINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
14. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất - Nhập Cước VTQT Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Pado
16. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Pado
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
17. Nhân Viên Chứng Từ Dịch Vụ Hải Quan - Hàng Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aws Việt Nam
18. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất Công Ty TNHH Aws Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giao Nhận Tiếp Vận Kỷ Nguyên Mới (New Time Logistics)
19. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Giao Nhận Tiếp Vận Kỷ Nguyên Mới (New Time Logistics)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH KGL Việt Nam
20. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Document Staff) Công ty TNHH KGL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat