Tuyển dụng 7 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
1. Trưởng Nhóm Chứng Từ Thanh Toán Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
2. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Khẩu Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
3. Nhân Viên Chứng Từ Nhập Khẩu Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
4. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
5. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
6. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
7. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat