Tuyển dụng 10 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần KBM
1. Nhân Viên Chứng Từ XNK Công Ty Cổ Phần KBM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
2. Trưởng Nhóm Chứng Từ Và Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
3. Nhân Viên Chứng Từ Giao Hàng Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bảo Hưng
4. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Bảo Hưng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
5. Nhân Viên Chứng Từ Thanh Toán Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
6. Nhân Viên Chứng Từ Thanh Toán (Team Leader) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
7. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
8. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
9. Nhân Viên Chứng Từ (CS Data) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
10. Nhân Viên Chứng Từ Kho CFS Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat