Tuyển dụng 14 việc làm Tổ Trưởng Sản Xuất tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công ty TNHH GFS Việt Nam
1. Tổ Trưởng Tổ Sơn Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH SX - TM Và Du Lịch Tầm Vông
2. Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Công Ty TNHH SX - TM Và Du Lịch Tầm Vông
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Bình Dương] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Thạnh] Trợ Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
EPE Packaging
6. Tổ Trưởng Iqc - Oqc EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
7. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH DSR VINA
8. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
9. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
10. Giám Sát Sản Xuất Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
11. Giám Sát Sản Xuất Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
12. Nhân Viên Phòng Sản Xuất Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
13. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
14. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat