Tuyển dụng 15 việc làm Kỹ Sư Sản Xuất tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Carryingmate Industries Việt Nam
1. Kỹ Sư Sản Xuất, Cơ Khí Công Ty TNHH Carryingmate Industries Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Quản Lý Nhà Máy Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
East West Industries Vietnam
3. Kỹ Sư Khuôn Ép (Injection Engineer) East West Industries Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
East West Industries Vietnam
4. Kỹ Sư SMT(SMT Engineer) East West Industries Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
5. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH DSR VINA
6. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
7. Giám Sát Sản Xuất Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
8. Giám Sát Sản Xuất Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
9. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
10. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
11. Kỹ Sư QS Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
12. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
13. Nhân Viên Phòng Sản Xuất Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
14. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
15. Kỹ Sư Thiết Kế Công ty Cổ phần Xây dựng U&I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat