Tuyển dụng 31 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Phúc Long Coffee & Tea
1. Phó Phòng QA / QC Phúc Long Coffee & Tea
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
TTP Mechanical CO., LTD
2. Nhân Viên QC TTP Mechanical CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
3. Nhân Viên QC Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
4. Nhân Viên QC Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
5. Nhân Viên QA Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
MegaCEO Group
6. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
7. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng QA Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV TNI
8. Tổ Trưởng Kiểm Soát Chất Lượng Công ty TNHH MTV TNI
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
9. Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng (QC) Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
10. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  22 - 25 triệu VNĐ
MegaCEO Group
11. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
12. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
13. Trợ Lý Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ecco
14. Quản Trị Chất Lượng (QC Admin) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
15. Nhân Viên QC Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Cargill Vietnam
16. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV TNI
17. Nhân Viên QC Công ty TNHH MTV TNI
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Kỹ Sư Chất Lượng (Qa Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
19. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI
20. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất AMAVI
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat