Tuyển dụng 28 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina
2. Nhân Viên QC Công ty TNHH Thực Phẩm La Cusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP - Hồ Chí Minh
3. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Phòng Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Equal Việt Nam
7. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Equal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Giám Sát QC Ngành Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Bình Dương] Giám Sát QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Dương] QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
11. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH New Wide (Việt Nam)
12. Nhân Viên QA, QC Công Ty TNHH New Wide (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát
13. Nhân Viên Qc/Qa Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Chuyên Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Selim Electronics
16. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH Selim Electronics
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
17. Nhân Viên QA Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
18. Kỹ Thuật Viên Qa ( Qa Shift Technician) Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Tân Thành Đạt
19. Nhân Viên Qa Công Ty Tnhh Tân Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cồ Phần Secoin
20. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Công ty Cồ Phần Secoin
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat