Tuyển dụng 9 việc làm Tổ Trưởng Sản Xuất tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Goertek Vina
1. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
2. Quản Đốc Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Fushan Technology
3. Trưởng Chuyền (Line Leader) Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
4. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
5. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
6. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
7. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
8. Phó Phòng Sản Xuất Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
9. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Chat