Tuyển dụng 13 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Ninh trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
1. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
2. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH DIT VINA
3. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH DIT VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH HJ Corp VINA
4. Phó Phòng Sản Xuất (Production Assistant Manager) Công ty TNHH HJ Corp VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
5. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Motus Vina
6. Quản Lý Phòng Chất Lượng Công Ty Motus Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Samsung SDIV
7. Nhân Viên Phòng QA – Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Samsung SDIV
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH HJ Corp VINA
8. Trưởng Phòng Chất Lượng (QC Manager) Công ty TNHH HJ Corp VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
9. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
10. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Vạn Lợi (TNHH)
11. Nhân Viên QC Công ty Vạn Lợi (TNHH)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
12. Nhân Viên QC Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shoei Việt Nam
13. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (QA-QC) Công ty TNHH Shoei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat