Tuyển dụng 6 việc làm Tiếng Trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
1. Quản Lý Kỹ Thuật Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
2. Nhân Viên Làm Đế Giày Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
3. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
4. Nhân Viên Hành Chính Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
5. Nhân Viên CNC Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
6. Nhân Viên 2D Hoặc 3D Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat