Tuyển dụng 11 việc làm Giám Sát Kinh Doanh tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
4. Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ostacom Việt Nam
6. Giám Sát Công Trường (Jobsite Supervisor) Công ty TNHH Ostacom Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
7. Giám Sát Cơ Sở Vật Chất (Facility Control Supervisor) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
8. Giám Sát Cơ Sở Hạ Tầng (Infrastructure Supervisor) CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
9. Giám Sát Tài Chính Thương Mại (Commercial Finance Supervisor) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
10. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
11. Chuyên Viên Giám Sát Tuyển Dụng (Senior Recruitment Executive / Recruitment Supervisor) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat