Tuyển dụng 9 việc làm Quản Lý Chi Phí tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
1. Kế Toán Thuế - Chi Phí Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
2. Nhân Viên Quản Lý Chi Phí Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH International Food Master
3. Kế Toán Chi Phí – Tài Sản Công ty TNHH International Food Master
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Paragon Saigon Hotel
4. Kế Toán Chi Phí (Cost Control Accountant) Paragon Saigon Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Paragon Saigon Hotel
5. Kế Toán Chi Phí (Cost Control Accountant) Paragon Saigon Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
6. Nhân Viên Kiểm Soát Chi Phí Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
7. Kế Toán Chi Phí Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV KMT
8. Quản Lý Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV KMT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Quản Lý Chi Nhánh (Branch Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  32 - 41 triệu VNĐ
Chat