Tuyển dụng 57 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam
1. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng QC Làm Việc Tại Bình Dương Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
2. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
3. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Quality Control Executive Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Hcm/Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Tiếng Nhật] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tạ Minh Quang
6. Nhân Viên QA / QC Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tạ Minh Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì United
7. Nhân Viên QA / QC Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [HCM] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Software Qa Engineer (Manual) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bình Thạnh] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bồ Công Anh Việt Nam
11. Nhân Viên QA Ngành Thực Phẩm Công ty TNHH Bồ Công Anh Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [HCM] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
16. Nhân Viên QC Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
17. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa Bông Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Trung Tín Á Châu
18. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH TM DV Trung Tín Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Quận 9] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hóa
20. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Thanh Hóa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat