Tuyển dụng 32 việc làm Tổ Trưởng Sản Xuất tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
1. Giám Đốc Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Asia Group
2. Tổ Trưởng Phục Vụ Nhà Hàng Asia Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM-DV Trần Hùng
3. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH SX-TM-DV Trần Hùng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV May Thêu Bảo Ngọc
4. Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty TNHH MTV May Thêu Bảo Ngọc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HCM] Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Nhà Hàng Ái Huê 2
6. Tổ Trưởng Phục Vụ Nhà Hàng Ái Huê 2
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật
7. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH TM SX Siêu Thuật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
8. Tổ Trưởng Sản Xuất Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
9. Tổ Trưởng Tổ Tạp Vụ Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
10. Tổ Trưởng Kho Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
11. Tổ Trưởng Bảo Trì Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
12. Tổ Trưởng Thiết Kế Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam
13. Tổ Trưởng Tổ Vận Hành Băng Chuyền Rửa Dụng Cụ. Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
14. Tổ Trưởng Kiểm Tra Chất Lượng (Qa Leader) Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược - Mỹ Phẩm Neidi Việt Thái
15. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Dược - Mỹ Phẩm Neidi Việt Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
(Dây Sợi Rồng Á Châu)
16. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon (Dây Sợi Rồng Á Châu)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
17. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
18. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
19. Tổ Trưởng F&B Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
20. Giám Sát Sản Xuất Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat