Tuyển dụng 5 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Bình Dương trong tháng 01/2020

Công ty TNHH TM Và Đầu tư Đồng Tân
1. Quản Lý OTC Công ty TNHH TM Và Đầu tư Đồng Tân
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
BW Industrial Development JSC
2. Sales Manager BW Industrial Development JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
BW Industrial Development JSC
3. Quản Lý Bán Hàng (Senior Sales Manager - North) BW Industrial Development JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
4. Giám Đốc Bán Hàng (Regional Sales Manager) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
5. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Chat