Tuyển dụng 96 việc làm phien dich trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 96 việc làm phien dich trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH METAL MART VIỆT NAM
1. Phiên Dịch Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH METAL MART VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PHÒNG SẠCH KIM THÀNH VIỆT NAM
2. Phiên Dịch Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÒNG SẠCH KIM THÀNH VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH VACS Việt Nam
3. Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH VACS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SUNTEL VINA
4. Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SUNTEL VINA
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
5. Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên...
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DM&C
6. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DM&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Theodore Alexander HCM
7. Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Công ty Theodore Alexander HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N1) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Quận 1] Biên Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Long An] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Quận 1] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
17. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Hải Phòng] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Chánh] - Biên Phiên Dịch Mảng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat