Tuyển dụng 36 việc làm Phiên Dịch Viên tại Hà Nội trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
1. Phiên Dịch Viên Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM K&K Toàn cầu
2. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH TM K&K Toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Kiểm toán ES-GLOCAL
3. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty Kiểm toán ES-GLOCAL
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Dragcons
4. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Dragcons
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu
5. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
6. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
7. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
8. Giao Dịch Viên Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Hà Nội] Phiên Dịch Nhật Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
10. Giao Dịch Viên Bưu Cục Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
11. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Thạch Thất_ HN] Phiên Dịch Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
13. [Hà Nội] Giao Dịch Viên Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  22 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
16. Phiên Dịch Viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
17. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại FCM
18. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH Thương mại FCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SIBV
19. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH SIBV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
20. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Chat