Tuyển dụng 8 việc làm Nhân Viên Vận Hành tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Staff - Improve Operation Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Pantos Logistic Việt Nam
2. Trưởng Nhóm Vận Hành (Operation Leader) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
3. Nhân Viên Vận Hành (Operation Staff) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
4. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Paulin Vina
5. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty TNHH Paulin Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
ONP Viet Nam, LLC
6. Nhân Viên Vận Hành Lái Xe Nâng ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
7. Nhân Viên Vận Hành Máy (Mài Tròn/ Mài Phẳng) Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha khoa Kim
8. Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Chat