Tuyển dụng 10 việc làm Trưởng Phòng Bảo Trì tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

ONP Viet Nam, LLC
1. Quản Lý Bảo Trì (Maintenance Manager) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
2. Nhân Viên Quản Lý Bảo Trì Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
3. Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Mộc Quyết Thắng
4. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty TNHH Mộc Quyết Thắng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
5. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
6. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Electrical Maintenance Engineer) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
7. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mowi Việt Nam
8. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Công ty TNHH Mowi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
9. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Maintenance Electrical Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
10. Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat