Tuyển dụng 13 việc làm Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] Trưởng Phòng QA/QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
4. Kỹ Sư Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
6. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
7. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
8. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
9. Trưởng Phòng Qa/Qc CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
10. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
11. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
12. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
13. Kỹ Sư (Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat