Tuyển dụng 19 việc làm Trưởng Phòng Chất Lượng tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đồng Nai] Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai] Trưởng Phòng QA/QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Điện Quang
4. Nhân Viên QC Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Điện Quang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
5. Trưởng Phòng Kiểm Tra Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Đồng Nai] Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
7. Trưởng Phòng QA (QA Manager) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
8. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
9. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
10. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Greenbot
11. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Greenbot
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
12. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
13. Điều Phối Viên QC (QC Coordinator) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Ajinomoto Việt Nam
14. Nhân Viên Chất Lượng (QC Staff) Công ty Ajinomoto Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Đồng Nai] Quản Lý Chất Lương Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
SADO GROUP
16. Nhân Viên QC SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
17. Nhân Viên Qa Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
18. Nhân Viên QC Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
19. Nhân Viên Chất Lượng (Quality Assurance) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Chat