Tuyển dụng 6 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Hải Phòng trong tháng 03/2020

Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
1. Kế Toán Thống Kê Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
2. Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
3. Kế Toán Viên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm
4. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
5. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
SaoDo Group
6. Kế Toán Tổng Hợp SaoDo Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat