Tuyển dụng 13 việc làm Nhân Viên Kế Toán tại Hải Phòng trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
1. Kế Toán Thống Kê Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
2. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
3. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
4. Kế Toán Thống Kê Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
5. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Hoàng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
6. Kế Toán Kho Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tô Minh Châu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
7. nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm
8. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
9. Kế Toán Viên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ KTD
10. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ KTD
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
11. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
12. Kế Toán Kho Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
SaoDo Group
13. Kế Toán Tổng Hợp SaoDo Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat