Tuyển dụng 7 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
1. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Nhơn Trạch, Đn] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
3. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Danich Agri Việt Nam
4. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Danich Agri Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lamipel Việt Nam
5. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Lamipel Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
6. Kế Toán Viên Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
7. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat