Tuyển dụng 10 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Hòa Bình
1. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Kế Toán Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Kế Toán Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] Kế Toán Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Kế Toán Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
6. Kế Toán Cửa Hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
7. Nhân Viên Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Gas Ngọc Hà
8. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Gas Ngọc Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
9. Kế Toán Tổng Hợp EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
10. Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat