Tuyển dụng 18 việc làm Nhân Viên Kế Toán tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
1. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hóa Phát Đồng Nai
2. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Hóa Phát Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun
5. Giám Sát Kế Toán Công Ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
6. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
7. Nhân Viên Kế Toán Công ty CP Khử trùng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
8. Nhân Viên Kế Toán (Accounting Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
9. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
10. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
11. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Japan Best Foods
12. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
13. Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia
14. Nhân Viên Kế Toán Chi Phí Công Ty TNHH Gạch Men Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wooden Stories
15. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Wooden Stories
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
16. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Olam Việt Nam
17. Giám Sát Kế Toán (Accounting Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
18. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat