Tuyển dụng 11 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020

Công ty TNHH V-Honest
1. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH V-Honest
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jigelec Precision System
2. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Jigelec Precision System
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gigalane
3. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Gigalane
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Thông Minh Kinh Bắc
4. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Thông Minh Kinh Bắc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
5. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
6. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gunho Electronics Việt Nam
7. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Gunho Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
8. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
9. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
10. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
11. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Chat