Tuyển dụng 11 việc làm Nhân Viên Kế Toán tại Bắc Ninh trong tháng 03/2020

Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
1. Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/06/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Aquila
2. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Aquila
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vinh Oanh
3. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Vinh Oanh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH V-Honest
4. Kế Toán Viên Công ty TNHH V-Honest
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
5. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
6. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
7. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam - Nhôm Safia
8. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam - Nhôm Safia
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
9. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kim Khí Hoàng Ngọc
10. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Kim Khí Hoàng Ngọc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
11. Kế Toán Công Nợ Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat