Tuyển dụng 5 việc làm It Helpdesk tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Nha khoa Kim - Ngô Quyền
1. IT Helpdesk Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Handee
2. Nhân Viên IT Helpdesk Công ty TNHH Handee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản
3. Nhân Viên IT - IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Thời Trang Format - Hồ Chí Minh
4. IT Helpdesk Thời Trang Format - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Juki (Việt Nam)
5. Nhân Viên IT Support/ IT Helpdesk Công Ty TNHH Juki (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat