Tuyển dụng 10 việc làm Product Manager tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Remote] Digital Marketing (Product) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Viscom
2. Product Manager Công Ty Cổ Phần Viscom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
3. Quản Lý Sản Phẩm (Product Management) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
4. Trưởng Nhóm Product Marketing Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
5. Giám Đốc Tư Vấn Sản Phẩm (Giáo Dục) (Academic Product Manager) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fim Plus
6. Product Owner Công ty Cổ phần Fim Plus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TIRO Consulting service
7. Phó Phòng Quản Lý Sản Phẩm Hvac (Product Management Assistant Manager) TIRO Consulting service
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mytour Việt Nam
8. Product Owner Công ty TNHH Mytour Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
9. Trợ Lý Điều Hành (Product Marketing Asst. Manager) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
10. Medical Representatives For Pfizer Product Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat