Tuyển dụng 2 việc làm Giám Sát Kinh Doanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Interflour Việt Nam
1. Giám Sát Môi Trường (Environment Supervisor) Công ty TNHH Interflour Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.
2. Giám Sát Viên (HSE Supervisor) AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat