Tuyển dụng 39 việc làm Cửa Hàng Trưởng trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
2. Cửa Hàng Phó Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
3. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
4. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
5. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Liên Á Châu
6. Cửa Hàng Trưởng Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Liên Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thời trang An Phúc
7. Cửa Hàng Trưởng Công ty Cổ phần Thời trang An Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
8. [Hà Nội] Cửa Hàng Trưởng Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
9. [HCM] Cửa Hàng Trưởng Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
10. [HN] Cửa Hàng Trưởng Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
11. [Hà Đông] Cửa Hàng Trưởng Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
12. Cửa Hàng Trưởng Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
13. Cửa Hàng Trưởng Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty thời trang 4MEN
14. Cửa Hàng Trưởng Công ty thời trang 4MEN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 4GS Texas
15. Cửa Hàng Trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ 4GS Texas
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần M2 Việt Nam
16. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Cổ Phần M2 Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương
17. Cửa Hàng Trưởng Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thời Trang Mazano
18. Cửa Hàng Trưởng Công Ty TNHH Thời Trang Mazano
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
19. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM&DV Thiên Nam Hòa
20. Cửa Hàng Trưởng Công ty TNHH TM&DV Thiên Nam Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 24 triệu VNĐ
Chat