Tuyển dụng 7 việc làm Công Nhân Đóng Gói tại Bắc Ninh trong tháng 12/2019

Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
2. Công Nhân Kỹ Thuật/ Vận Hành Máy Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
3. Công Nhân Nam Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
4. Công Nhân Nữ Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
5. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
6. Công Nhân Ở Các Vị Trí Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
7. Công Nhân Đúc Và Gia Công Lắp Ráp Công Ty TNHH Ihara Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat