Tuyển dụng 2 việc làm Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
1. Chuyên Viên Cơ Sở Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
2. Nhân Viên Quản Trị Dự Án Phần Mềm Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat