Tuyển dụng 5 việc làm Chuyên Viên Bảo Mật tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
1. Kỹ Sư Triển Khai Công Nghệ Mạng Bảo Mật Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Security Engineers Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
3. Kỹ Sư Bảo Mật Hệ Thống Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 46 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
4. Nhân Viên Bảo Mật Hệ Thống Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
5. Security Engineers RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 22 triệu VNĐ
Chat