Tuyển dụng 4 việc làm It Helpdesk tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công ty Phần mềm VNPT
1. IT Help Desk Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
2. Trưởng Nhóm IT Helpdesk Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
3. Nhân Viên IT Helpdesk Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
4. Trưởng Nhóm IT Helpdesk Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat