Tuyển dụng 45 việc làm Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
1. Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Đối Tác Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
2. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
3. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cong ty Co phan ENCO
4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cong ty Co phan ENCO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
6. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng (Guest Relation Officer) Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
7. Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
8. Nhân Viên Nhân Sự - Đối Tác Chiến Lược Kinh Doanh (HRBP) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat