Tuyển dụng 5 việc làm Chuyên Viên Media tại Hồ Chí Minh trong tháng 03/2020

Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
1. Social Media Executive Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công TY TNHH Quảng Cáo Truyền Thông TSP Việt Nam
2. Media Optimiser Công TY TNHH Quảng Cáo Truyền Thông TSP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền Thông Skyperry
3. Chuyên Viên Truyền Thông Xã Hội ( Social Media ) Công ty TNHH Truyền Thông Skyperry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
4. Chuyên Viên Phân Tích Truyền Thông Xã Hội (Social Media Analyst) Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
5. Quản Lý Truyền Thông (Media Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 70 triệu VNĐ
Chat