Tuyển dụng 54 việc làm Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Sài Gòn CPA
1. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH Sài Gòn CPA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Bên Bộ Phận Quảng Cáo Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông & Thiết Kế An Tiêm
3. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH Truyền Thông & Thiết Kế An Tiêm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 3] - Nhân Viên Bộ Phận Quảng Cáo Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Furone Decor
5. Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Công Ty TNHH Furone Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Kỷ Nguyên
6. Nhân Viên Thiết Kế Chế Bản Công ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Kỷ Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Stitch Plus Việt Nam
7. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Stitch Plus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
8. Trợ Lý Thiết Kế Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Ant Printing
9. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Ant Printing
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
NTTC Group
10. [HCM] Nhân Viên Thiết Kế NTTC Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
11. Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Platinum Global
12. Thiết Kế Kết Cấu Platinum Global
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Quận 1] Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn - Oishi
14. Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn - Oishi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
15. Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
16. Chuyên Viên Google Ads (Adwords) Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Tầm nhìn Cộng
17. Nhân Viên Thiết Kế (Designer) Công ty TNHH Truyền thông Tầm nhìn Cộng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đường Nét
18. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH Đường Nét
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sunwood Vina
19. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH Sunwood Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
NOOR VIETNAM LTD
20. Nhân Viên Thiết Kế (Senior Designer) NOOR VIETNAM LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat