Tuyển dụng 114 việc làm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Huẩn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [ Gò Vấp] Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô (Technical Training Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] Kỹ Thuật Viên Xe Nâng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Duyên Hải
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Duyên Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Savills (Việt Nam)
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Savills (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Inno
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Inno
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
9. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Sản Xuất - Xây Dựng V.E.C
10. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Sản Xuất - Xây Dựng V.E.C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Thang Máy An Thịnh
11. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Thang Máy An Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
12. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Danh Đặng
13. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Danh Đặng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T.H.M
14. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T.H.M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thuận Hưng Phát
15. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thuận Hưng Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
16. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
18. Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
19. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp Công Ty TNHH Nhựa Thành Danh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
20. Giám Sát Kỹ Thuật Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat