Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Điều Phối Dự Án tại Nước Ngoài trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
1. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
  • Địa điểm:
    Nước ngoài...
  • Thời hạn:
    06/03/2020
  • Mức lương:
    10 - 20 triệu VNĐ
Chat