Tuyển dụng 114 việc làm Bảo Vệ trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
1. Nhân Viên An Ninh Khu Đô Thị Ecopark Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
2. Nhân Viên An Ninh Kho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà Công ty Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thái Sơn S.P
4. Bảo Vệ Nội Bộ - Ca Ngày Công ty TNHH Thái Sơn S.P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Diệc Phú Thành
5. Bảo Vệ Kiêm Lái Xe Ôtô Công ty Cổ Phần Diệc Phú Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Nam Hải
6. Bảo Vệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Nam Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Khách sạn The Mira
7. Bảo Vệ Khách Sạn Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
8. Bảo Vệ Đêm Bao Ăn Ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
9. Bảo Vệ Nội Bộ White Palace Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Premier Village Phú Quốc Resort
10. Trưởng Bộ Phận An Ninh (Chief Security) Premier Village Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cereja Hotel & Resort
11. Tổ Trưởng Tổ Bảo Vệ (Bell) Cereja Hotel & Resort
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viện Máy Tính Việt Nam
12. Bảo Vệ Viện Máy Tính Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Dịch Vụ Quản Lý Cao Ốc Long Hải
13. Đội Trưởng Bảo Vệ Công ty CP Dịch Vụ Quản Lý Cao Ốc Long Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH DV Bảo vệ Tín Nghĩa
14. Bảo Vệ Công ty TNHH DV Bảo vệ Tín Nghĩa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
15. Bảo Vệ Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
16. Bảo Vệ Cửa Hàng Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
17. Bảo Vệ Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thuận Thiên Phát Labor Supply
18. Bảo Vệ Công ty TNHH Thuận Thiên Phát Labor Supply
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Silk Việt Nam
19. Bảo Vệ Công Ty TNHH Silk Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thành Bưởi
20. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH Thành Bưởi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Chat