Tuyển dụng 10 việc làm Thiết Kế Game trong tháng 11/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy] - 3 D Modeling Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 1] Game Designer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 43 triệu VNĐ
Công ty TNHH Grow Up JV
3. [Tân Bình] Unity Developer (Game, C#, Java) Công ty TNHH Grow Up JV
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Cầu Giấy] 3D Modelling Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Lập Trình Unity Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Dịch Vụ Đào Tạo Trực Tuyến OES
6. Cộng Tác Viên Xây Dựng Ý Tưởng Khóa Học Công Ty CP Dịch Vụ Đào Tạo Trực Tuyến OES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  2 - 4 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần HBLab
7. Unity Developers Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH DVMS
8. Nhân Viên Lập Trình Game Mobile Công ty TNHH DVMS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SEESAA Việt Nam
9. Unity Game Developers Công Ty TNHH SEESAA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần VGP
10. Games Mobile Dev (Cocos) Up To 18M Net Công ty cổ phần VGP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat