Tuyển dụng 23 việc làm Trưởng Phòng Thẩm Định trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Providence Financial
1. Nhân Viên Thẩm Định Công ty TNHH Providence Financial
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
2. Nhân Viên Thẩm Định Cuộc Gọi Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
3. (Quảng Ninh) Chuyên Viên Tái Thẩm Định Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Cam Ranh Mystery Villas
4. Trưởng bộ phận thẩm mỹ (Spa Manager) Cam Ranh Mystery Villas
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
5. Giao Dịch Viên / Thẩm Định Viên Ngân Hàng/Tài Chính Trực Tuyến Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
6. Trưởng Phòng Thẩm Định Đầu Tư Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
7. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
8. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
9. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
10. Trưởng Phỏng Thẩm Định Và Đánh Giá Hiệu Quả Dự Án Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
11. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Tài Chính Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
12. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Finstar Fintech
13. Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Vay Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
14. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
15. Nhân Viên Hành Chính Bộ Phận Thẩm Định Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
16. Chuyên Viên Thẩm Định Huy Động Vốn Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
17. Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Định Giá Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
18. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Đầu Tư Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
19. Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - QTRR Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Finstar Fintech
20. Nhân Viên Thẩm Định / Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat