Tuyển dụng 12 việc làm Chuyên Viên Định Giá trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Thịnh Điền
1. Chuyên Viên Định Giá Công ty TNHH Thịnh Điền
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
2. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
3. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
4. Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
5. Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
6. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
8. Giám Đốc Định Giá (QS Executive) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
9. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
10. Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Định Giá CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí ngôi sao mới
11. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty cổ phần truyền thông và giải trí ngôi sao mới
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thông Tin và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ-SIAC
12. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cổ Phần Thông Tin và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ-SIAC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat